Szkolenia

Właściciele, kadra kierownicza:

 • Zarządzanie w gastronomii
 • Coaching Pracowników
 • Zarządzanie przez cele
 • Analiza potrzeb pracowniczych
 • Czytanie i analiza P&L
 • Analiza food cost
 • Procedury i standardy w gastronomii
 • Tworzenie systemów motywacyjnych
 • Harmonogram pracy

Pracownicy podstawowi:

 • Praca na wskaźnikach
 • Standardy Obsługi Klienta
 • HACCP w praktyce

Szkolenia specjalistyczne:

 • Produkcja i wypiek pizzy
 • Komponowanie składników
 • Szkolenia baristyczne